TEIXIM XARXES D'ALIANCES I SUPORT MUTU

Atenció a la salut mental

La Comunalitat de Valls

La ‘Xarxa de Suport Psicològic Comunitari’, formada per una agrupació de professionals de l’àmbit de la salut mental i el CAP Sarró, és un projecte d’ajuda mútua que dona resposta a la necessitat d’acompanyament psicològic a persones que no tenen la possibilitat de fer front a les despeses que suposen una consulta privada.  

Aquest projecte té com a objectius principals oferir acompanyament psicològic de forma regular i continuada a persones que no disposen dels recursos econòmics necessaris per contractar els serveis d’un especialista privat i evitar l’empitjorament o cronificació de la simptomatologia lleu, la qual acaba saturant els serveis d’atenció psicològica del Centre d’Atenció Primària de Valls. 

Qualsevol persona major d’edat que no estigui diagnosticada amb un trastorn de salut mental i que sigui resident a l’Alt Camp podrà sol·licitar l’accés al projecte d’acompanyament psicològic,  passant per seu de benestar emocional i salut comunitària del CAP Sarró que en farà una valoració i en farà la derivació a la psicòloga més adient disponible a la xarxa de psicòlogues mitjançant la prescripció social. Es donarà prioritat a aquelles persones que no superin els llindars de l’IPREM de l’any en vigor.

© 2023 La Comunalitat de Valls – Disseny Web La Caseta del Cubos