TEIXIM XARXES D'ALIANCES I SUPORT MUTU

Comerç de proximitat

La Comunalitat de Valls

Objectiu: Revitalitzar el teixit comercial del Centre Històric i fomentar la incorporació de nous projectes en el marc de l’Economia Social i Solidària.

El ‘Centre és viu’ és un projecte que promou la revitalització del Centre Històric de la ciutat, mitjançant la reactivació de determinats carrers, a través de l’adequació d’espais comercials tancats per fer-los atractius per al desenvolupament de l’activitat comercial i social. 

Aquesta adequació dels locals permet posar en valor aquests espais i fer-los atractius per a emprenedors/es. Permet que espais tancats i sense activitat esdevinguin espais vius i dinàmics.

A partir de la cessió d’ús del local, per un termini màxim de 3 anys, que després es podrà convertir en un contracte de lloguer amb el propietari. El preu mensual de l’establiment és d’1,50€/m2 el primer any, 2,10€/m2 el segon i 2.70€ el tercer.

Aquest projecte permet augmentar el nombre de locals habilitats per dur a terme una activitat econòmica, minimitzar les despeses de lloguer, comptar amb actuacions de millora de locals actualment tancats i minimitzar les despeses de manteniment i conservació de l’espai, entre d’altres.

© 2023 La Comunalitat de Valls – Disseny Web La Caseta del Cubos