TEIXIM XARXES D'ALIANCES I SUPORT MUTU

ENTITATS ACTIVADORES

Per desenvolupar aquest projecte s’han unit diverses entitats, que anomenem entitats activadores i que formen el Comitè Activador. Les seves funcions són aquelles relacionades amb la definició del projecte, el desenvolupament de les línies estratègiques i l’execució del pressupost acordat.

ENTITATS PARTICIPANTS

Les entitats participants, tot i que no participen de manera tant directa, col·laboren del projecte i aporten valor afegit en termes d’implementació en el territori, participant de l’Assemblea de la Comunalitat de Valls, aportant idees i detectant noves necessitats.

ENTITATS ACTIVADORES

La Titaranya SCCL (Entitat sol·licitant).

És una cooperativa d’habitatges i de consum, sense ànim de lucre i d’iniciativa social de Valls.

La Titaranya SCCL

 

Duu a terme dues promocions d’Habitatge de Protecció Oficial en cessió d’ús i locals comunitaris per a entitats culturals i empreses d’Economia Social, al Centre Històric.

Associació Cultural L’Aleta.

La Turba és una entitat que neix l’any 1997 amb la voluntat de bastir una entitat social que pogués generar i aixoplugar moviments, lluites i projectes locals i nacionals.

Associació Cultural L’Aleta.

 

Un dels objectius del casal és acostar-se i implicar-se més en la dinàmica i els reptes del centre històric de la ciutat.

AAVV del Barri Antic

L’Associació de veïns del Barri Antic neix l’any 2000, com a conseqüència de la manca de voluntat del consistori vers el nucli històric de la ciutat.

Associació del Barri Antic

 

L’objectiu general de l’Associació continua és: conscienciar tota la ciutat de Valls de la necessitat d'impulsar una revitalització global del Centre Històric.

IMDL VallsGenera. Ajuntament de Valls

L'Institut Municipal de Desenvolupament Local Vallsgenera és l’organisme autònom de l'Ajuntament de Valls

IMDL VallsGenera

 

Impulsa polítiques per al desenvolupament econòmic i social de Valls i l'Alt Camp, en col·laboració amb la iniciativa privada, cívica i social. Les seves línies són:

Associació Egueiro

L’Associació Egueiro és una entitat sense ànim de lucre amb seu a Valls fundada l'any 1984.

Associació Egueiro

 

L'associació treballa en el tractament de trastorns addictius des d'un àmbit bio-psico-social amb una atenció especial a tot el relacionat amb la inserció laboral.

Entitats activadores. saber-ne més...

La Titaranya SCCL (Entitat sol·licitant)

La Titaranya SCCL (Entitat sol·licitant)

La Titaranya és una cooperativa d’habitatges i de consum, sense ànim de lucre i d’iniciativa social de Valls. Duu a terme dues promocions d’Habitatge de Protecció Oficial en cessió d’ús i locals comunitaris per a entitats culturals i empreses d’Economia Social, al Centre Històric.

La Titaranya està formada per més de 30 sòcies físiques i jurídiques, que faran ús dels habitatges, locals i serveis de consum que es duran a terme, com una comunitat energètica d’autoproducció fotovoltaica.

Les dues promocions desenvoluparan una vintena d’habitatges, diverses oficines i locals socials, i obrirà un interior d’illa de 300m2 i un nou carrer d’ús públic, entre la plaça de les Garrofes i el carrer dels Metges. La primera promoció rehabilita Ca Robusté, un edifici patrimonial del s.XV que recuperarà importants elements patrimonials que seran visitables pel públic.

 

Aquest projecte va començar el 2016 i La Titaranya es va constituir el 2019, any en què s’adquireixen els immobles a partir d’una aliança entre el Casal Popular La Turba, la Fundació La Dinamo i la cooperativa de crèdit Coop57, que en són les propietàries.

La Titaranya ha definit una estratègia de recuperació física i social del Centre Històric de Valls, que passa per la creació d’habitatge cooperatiu i la dinamització social i econòmica. Conjuntament amb les entitats del Pol Cooperatiu de Valls s’han generat equips professionals especialitzats i locals capaços de tirar endavant projectes socials i econòmics com La Comunalitat de Valls.

Visita el seu espai web

 

Entitats activadores. saber-ne més...

IMDL VallsGenera – Ajuntament de Valls

IMDL VallsGenera – Ajuntament de Valls

L’Institut Municipal de Desenvolupament Local Vallsgenera és l’organisme autònom de l’Ajuntament de Valls que impulsa polítiques per al desenvolupament econòmic i social de Valls i l’Alt Camp, en col·laboració amb la iniciativa privada, cívica i social. Les seves línies són:

– Fomentar l’ocupació, l’emprenedoria i la creació d’empreses

– Oferir a les persones orientació, formació i inserció al mercat de treball.

Vallsgenera posa en marxa les polítiques, programes i serveis de l’àmbit de l’ocupació i la promoció empresarial que milloren la qualitat de vida, les oportunitats de promoció de les persones i el desenvolupament econòmic i social de Valls i de la comarca.

La seva visió és ser el referent en les polítiques d’ocupació i promoció empresarial de Valls i comarca, col·laborar amb els agents socioeconòmics de l’entorn i posar les persones al centre de les nostres actuacions.

Els valors que defineixen Vallsgenera són:

– Compromís amb l’entorn. Dona resposta a les necessitats del territori en els àmbits d’ocupació, formació i promoció econòmica.

– Igualtat d’oportunitats. Posa a l’abast de la ciutadania els recursos i serveis en funció del que necessitin.

– Adaptabilitat. És flexible per donar resposta als nous reptes.

– Optimització de recursos. Treballa amb eficiència i eficàcia per obtenir els millors resultats.

– Orientació cap a la persona. És un servei proper que posa la persona al centre de les nostres actuacions.

– Professionalitat. Compta amb un equip tècnic que treballa amb rigor i transparència.

– Treball en equip. Coopera amb els professionals i els agents socials i econòmics del territori.

– Millora contínua i innovació. Es retroalimenta amb les aportacions rebudes, per millorar i innovar els serveis que oferim.

Visita el seu espai web

Entitats activadores. saber-ne més...

Associació de Veïns del Barri Antic

Associació de Veïns del Barri Antic

L’Associació Barri Antic neix l’any 2000, com a conseqüència de la manca de voluntat del consistori vers el nucli històric de la ciutat, la qual cosa va generar un estat general d’anorreament i degradació, que va fer que molts veïns i veïnes s’organitzessin per a fer-hi front.

L’objectiu general de l’Associació continua sent el mateix que aleshores: conscienciar tota la ciutat de Valls de la necessitat d’impulsar una revitalització global del Centre Històric, vetllar per la identitat, el patrimoni i la centralitat perduda d’aquest. Treballar per conèixer les diverses problemàtiques, per actuar-hi de forma creativa i proactiva. Per als /les membres de l’Associació és molt important aconseguir la cohesió social i cultural del centre, així com la millor de la convivència. Que tots i totes les que viuen o facin vida al Centre Històric ho puguin fer amb unes condicions de vida dignes i sense risc de caure en l’exclusió social.

L’Associació és oberta a qui viu, treballa i sent seu en Centre Històric de Valls, així que la intenció és anar més enllà del veïnat, i que tothom qui estimi i faci vida al Centre Històric, també pugui sentir que pot treballar per a recuperar la seva centralitat i dignitat.

Per a dur a terme els objectius es duen a terme activitats que creïn consciència i opinió, entorn les diferents problemàtiques del Centre Històric, que ajudin a interpretar el barri com a pòsit de la història col·lectiva, i preservar-ne el respecte i la conservació en el marc geogràfic del centre de Valls. Es col·labora amb l’Ajuntament en els projectes per a la millora de l’entorn urbà i de la qualitat de vida dels veïns i veïnes. I es realitza activitats culturals i lúdiques que permetin la coneixença i millora de la convivència entre veïns i veïnes.

Visita el seu instagram

Entitats activadores. saber-ne més...

Associació Egueiro

Associació Egueiro

L’Associació Egueiro és una entitat sense ànim de lucre amb seu a Valls fundada l’any 1984 que treballa en el tractament de trastorns addictius des d’un àmbit bio-psico-social amb una atenció especial a tot el relacionat amb la inserció laboral. Amb una plantilla d’uns cinquanta treballadors/es, gestionen tres comunitats terapèutiques i dotze pisos amb suport a la reinserció i atenen una mitjana permanent de cent cinquanta usuaris.

A banda dels trastorns addictius donen atenció a joves migrats sols tutelats per l’Administració i a joves extutelats sense recursos, incidint en la seva formació, regularització administrativa i posterior inserció sociolaboral. De la mà d’aquests joves van posar en funcionament el projecte “Brots verds de Valls” que a dia d’avui ha generat quatre contractes de treball per aquests joves.

L’experiència dins l’àmbit comunitari inclou la participació en diverses iniciatives socials dins la ciutat de Valls com ara el Banc de Recursos Tècnics i de Salut o el pla de pobresa energètica, la col·laboració permanent amb altres entitats socials de la ciutat i la gestió d’un programa d’atenció a persones amb dificultats socials o consums que duem a terme dins el centre històric de Valls, treballant per tal que puguin realitzar un programa de rehabilitació aquells que ho desitgin o aplicant criteris de reducció de danys per minimitzar la incidència negativa que es pugui donar al centre històric intentant preservar la convivència al barri entre aquest col·lectiu, comerciants i veïns.

Visita el seu espai web

Entitats activadores. saber-ne més...

Associació Cultural l'Aleta

Associació Cultural L’Aleta.

La Turba és una entitat que neix l’any 1997 amb la voluntat de bastir una entitat social que pogués generar i aixoplugar moviments, lluites i projectes locals i nacionals que treballessin qualsevol dels aspectes dels alliberaments nacional, social i de gènere, que és la definició ideològica del Casal.

Un dels objectius del casal és acostar-se i implicar-se més en la dinàmica i els reptes del centre històric de la ciutat i, alhora, oferir a les persones sòcies i simpatitzants un espai digne i amb moltes possibilitats per a fer-hi les activitats que es proposa.

 

Entre els projectes que ha impulsat, s’hi troba el “Grup de Consum La Bajoca” amb l’objectiu de formar un grup de consum que es basi en la relació directa entre productor/a i consumidor/a, ‘Mitgeres’, la primera mostra de fotografia documental de gran format al carrer organitzada conjuntament amb Llumull Accions Audiovisuals, la “Fira del Pensament Crític i l’Acció Conscient” amb l’objectiu de donar veu a les editorials independents i a les petites iniciatives literàries, l’”Ecofira del Camp de Tarragona” dedicada a la promoció de productes ecològics i de proximitat, “Orgull Vallenc – Setmana LGTBI”, una setmana en la qual s’organitzen exposicions, xerrades, tallers i projeccions audiovisuals dedicades al col·lectiu LGTBI, entre d’altres.

Visita el seu espai web

Les entitats participants

Les entitats participants, tot i que no participen de manera tant directa, col·laboren del projecte i aporten valor afegit en termes d’implementació en el territori, participant de l’Assemblea de la Comunalitat de Valls, aportant idees i detectant noves necessitats.