TEIXIM XARXES D'ALIANCES I SUPORT MUTU

Rehabilitació Habitatge/ Masoveria urbana

La Comunalitat de Valls

El servei de masoveria urbana posa en contacte propietaris/es d’habitatges de Valls amb necessitat de rehabilitació amb persones interessades en la masoveria que vulguin fer-se càrrec de la gestió i rehabilitació d’un habitatge. En aquest servei es duu a terme una valoració de l’immoble on es concreten les necessitats de rehabilitació de forma específica, es busquen les persones masoveres adequades per a cada projecte i es redacta un contracte de masoveria urbana on consta el projecte tècnic, econòmic i financer de cada cas.

Tens un immoble que vols masoveritzar?

1. Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari.

2. Concertarem una visita a l’immoble i en farem una valoració.

3. Cercarem la part masovera i farem una visita conjunta de l’immoble.

4. Realitzarem la redacció i la firma del contracte.

Busques habitatge? Vols ser masover/a?

1. Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari.

2. Concertarem una trobada per a conèixer les necessitats.

3. Us inclourem a a la base de dades de masovers.

4. Us avisarem en cas que hi hagi un immoble que s’adequi a les vostres condicions.

Edificis deshabitats

A Valls hi ha vora un miler d’habitatges buits. El fet que hi hagi habitatges buits a les ciutats sovint es deu al mal estat d’aquests per la falta de manteniment. Sense una inversió per part de la propietat, que no sempre pot assumir la reforma, apareix la dificultat de vendre o llogar aquests edificis, que tampoc són atractius pels possibles compradors o llogaters per l’estat en què es troben. Entenent l’habitatge com un bé d’ús que, per tant, ha d’estar habitat, sorgeix la necessitat de demostrar que existeixen alternatives per mobilitzar els immobles buits i que permeten rehabilitar-los.

Masoveria com a alternativa al lloguer i la compra

La masoveria urbana és un pacte, que es formalitza en forma de contracte, entre la propietat d’un habitatge i les persones que l’habitaran per cedir-los-en l’ús durant un temps acordat a canvi de què aquestes persones assumeixin la rehabilitació i manteniment de l’immoble amb una inversió de temps, material i recursos humans. Com a eina per evitar la desocupació permanent dels habitatges la masoveria ofereix a persones amb dificultats d’accés a l’habitatge la possibilitat d’optar-hi i, a la propietat, la de recuperar l’immoble rehabilitat després del temps acordat.

Contracte legal

No existeix un contracte tipus de masoveria urbana sinó que és in­teressant crear un contracte a mida per formalitzar el pacte al qual hagi arribat la propietat i les persones masoveres en cada cas. Aquest contracte variarà en funció del pressupost de reforma, de les tasques i els costos que assumeixin els usuaris per tal que ho puguin amortitzar amb un lloguer reduït o carència d’aquest durant el temps acordat.

Notícies