TEIXIM XARXES D'ALIANCES I SUPORT MUTU

La Comunalitat de Valls i l’Associació Egueiro acorden el segon contracte de Masoveria a Valls.

En aquest cas es tracta d’una masoveria rural que permetrà ampliar el projecte Brots Verds que té per objectiu promoure la inserció laboral de joves extutelats.

La Comunalitat de Valls ha arribat a un acord per a fer possible el segon contracte de masoveria al municipi, en aquest cas però, es tracta d’una masoveria rural en la qual es permetrà a l’Associació Egueiro conrear un terreny de 46.563 m².

Gràcies a aquest contracte de Masoveria rural el projecte Brots Verds permetrà mantenir uns terrenys agrícoles en actiu, dels quals els propietaris ja no tenien capacitat de fer-se’n càrrec. Aquest model alternatiu de cessió dels terreny es portarà a terme a la zona de Baiona a la Plana Agrícola de Secà de l’Alt Camp, una zona agrícola bastant homogènia que representa una de les poques mostres que queden de la trilogia mediterrània, és a dir, blat, vinya i olivers (a més d’ametllers, avellaners i garrofers). Aquest paisatge a més, conserva un important patrimoni d’arquitectura rural i tradicional (pedra seca) i una gran biodiversitat gràcies als mosaics agroforestals.

Des de la Comunalitat de Valls es fa una crida als ciutadans que estiguin interessats en el projecte de la masoveria a visitar les seves oficines al carrer de la zeta nº2, de dilluns a divendres de 9h a 14h sense cita prèvia, o demanant cita prèvia a través de les xarxes socials (@vallscomunal) o a través del número 722 710 357.