TEIXIM XARXES D'ALIANCES I SUPORT MUTU

La Comunalitat de Valls i una agrupació de professionals de l’àmbit de salut mental inicien una línia d’atenció a la salut mental a persones amb pocs recursos econòmics

L’objectiu del projecte és oferir acompanyament psicològic regular i continuat a persones que no poden assumir el cost de les teràpies privades i que no són candidats a ser atesos pel CSMA.

La Comunalitat de Valls, conjuntament amb una agrupació de professionals de l’àmbit de la salut mental i l’assessorament del CAP Sarró, han iniciat un projecte d’ajuda mútua per tal de poder donar resposta a la necessitat d’acompanyament psicològic a persones que no tenen la possibilitat de fer front a les despeses que suposen una consulta privada.

Aquest projecte d’ajuda mútua té com a objectius principals oferir acompanyament psicològic de forma regular i continuada a persones que no disposen dels recursos econòmics necessaris per contractar els serveis d’un especialista privat i evitar l’empitjorament o cronificació de la simptomatologia lleu, la qual acaba saturant els serveis d’atenció psicològica del Centre d’Atenció Primària de Valls.

Qualsevol persona major d’edat que no estigui diagnosticada amb un trastorn de salut mental i que sigui resident a l’Alt Camp podrà sol·licitar l’accés al projecte d’acompanyament psicològic. Es donarà prioritat a aquelles persones que no superin els llindars de l’IPREM de l’any en vigor. Per poder ser atès en aquest projecte, caldrà que la persona usuària passi pel seu referent de benestar emocional i salut comunitària del CAP Sarró i aquest farà la derivació al psicòleg més adient disponible a la xarxa de psicòlegs mitjançant la prescripció social.

Qualsevol psicòleg o psicòloga que vulgui realitzar un acompanyament pot formar part del projecte d’ajuda mútua. Per fer-ho, cal que tingui experiència demostrable en l’àmbit de la intervenció, estigui col·legiat al COPC i tingui disponibilitat per atendre un cas de forma continuada durant el temps acordat amb la persona usuària.

Per a més informació es pot posar en contacte amb la Comunalitat de Valls visitant les seves oficines al carrer de la Zeta nº2, de dilluns a divendres de 9h a 14h o dilluns de 16h a 19h sense cita prèvia, a través de les xarxes socials (@vallscomunal) o a través del número 722 710 357.

© 2023 La Comunalitat de Valls – Disseny Web La Caseta del Cubos